Sony-XZ3.png

Xperia XZ3 Display                  299€

Xperia XZ3 Rückseite                120€
Xperia XZ3  Akku                      85€
Xperia XZ3  Ohrmuschel             80€

Xperia XZ3  Ladebuchse             95€
Xperia XZ3  Vibration                 65€
Xperia XZ3  Kopfhörerbuchse       60€
Xperia XZ3  An Aus/Laut leise     65€


 

Arafon
Zehntsteinweg 22
79110 Freiburg


 

Montag/Freita 10.00 --18.00 Uhr
Samstag
10.00 --14.00 Uhr

Mail: info@arafon.de
Tel: 0761-61252184

Xperia XZ2/XZ2 Com. Display             200€

Xperia XZ2/XZ2 Com. Rückseite           125€
Xperia XZ2/XZ2 Com. Akku                  65€
Xperia XZ2/XZ2 Com. Ohrmuschel         60€

Xperia XZ2/XZ2 Com. Ladebuchse         65€
Xperia XZ2/XZ2 Com. Vibrationbuchse    45€
Xperia XZ2/XZ2 Com. Kopfhörer            70€
Xperia XZ2/XZ2 Com. An Aus/Laut leise 75€

 

Xperia XZ1,XZ1Com.,XZ  Display           160€

Xperia XZ1,XZ1Com.,XZ Rückseite            99€
Xperia XZ1,XZ1
Com.,XZ Akku                 65€
Xperia XZ1,XZ1
Com.,XZ. Ohrmuschel.      60€

Xperia XZ1,XZ1Com.,XZ Ladebuchse        55€
Xperia XZ1,XZ1Com.,XZ Vibration            75€
Xperia XZ1,XZ1
Com.,XZ Kopfhörer           70€
Xperia XZ1,XZ1
Com.,XZ An Aus              75€

Xperia XZ Premium Display                 230€

Xperia XZ Premium Rückseite.                65€
Xperia XZ Premium  Akku                     65€
Xperia XZ Premium Ohrmuschel             60€

Xperia XZ Premium  Ladebuchse            65€
Xperia XZ Premium  Vibration                75€
Xperia XZ Premium  Kopfhörer               70€
Xperia XZ Premium  An Aus/Laut leise    75€

 

Xperia  XA1 Ultra  Display           150€

Xperia  XA1 Ultra  Rückseite          55€
Xperia  XA1 Ultra  Akku               65€

Xperia  XA1 Ultra  Ohrmuschel      60€
Xperia  XA1 Ultra  Vibration          70€
Xperia  XA1 Ultra  Ladebuchse      55€
Xperia  XA1 Ultra  Kopfhörer         70€

Xperia  XA1 Ultra  An Aus            75€

 

Xperia XA1 Display          125€

Xperia XA1 Rückseite          55€
Xperia XA1 Akku               65€

Xperia XA1 Ohrmuschel      60€
Xperia XA1 Vibration          70€
Xperia XA1 Ladebuchse      65€
Xperia XA1 Kopfhörer         70€

Xperia XA1 An Aus            75€

 

Xperia XA Display          110€

Xperia XA Rückseite          55€
Xperia XA Akku               65€

Xperia XA Ohrmuschel      60€
Xperia XA Vibration          70€
Xperia XA Ladebuchse      65€
Xperia XA Kopfhörer         70€

Xperia XA An Aus            85€